xls2pli_v2 - Tworzenie paczki przelewów PLI z Excela z uwzględnieniem Split Payment   strona główna:
A po co ten Excel ;-)
 
  Wersja Demo:
  xls2pli_3x.zip
 
"Split payment to inaczej mechanizm podzielonej płatności. Dzięki niemu możesz m.in. zapłacić za fakturę z podziałem na kwotę   
netto i VAT, wykorzystując pieniądze zgromadzone na Twoim rachunku VAT (koncie VAT). "  
Zgodnie z zapisami ustawy, mechanizm podzielonej płatności split payment udostępniony zostanie od 1 lipca 2018 r.  
  Export danych z Excela do pliku PLI MultiCash
Kiedyś już zajmowałem się tym tematem. :-) Teraz, ze względu na fakt nowości, które wchodzą od 1 lipca funkcjonalność programu  
rozszerzam. Krótkie przypomnienie: program ma stworzyć plik PLI który można zaimportować w większości banków jako paczka   (wersja: 1)
przelewów. Jest to zatem eksport danych dotyczących przelewów z Excela do pliku PLI.   
 
Na stronach niektórych banków (znalazłem na tą chwile 2)  
są podane szczegóły struktury pliku PLI z uwzględnieniem   Specyfikacja PLI - DNB Bank Polska SA.pdf
mechanizmu podzielnej płatności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwzględniając powyższe powstała druga wersja programu xls2pli. Dołożę jednak kilka nowych funkcjonalności które mogą się  
przydać - mi przydają się na co dzień.  
 
Arkusz: Kontrahenci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy tu podać dane kontrahentów, którym będziemy wysyłać przelewy.  
 - index: Nazwa po której będziemy wyszukiwać kontrahenta. Można tu wpisać "wszystko". Nie będzie to przekazywane w przelewie.  
             Musi to być unikat w skali bazy kontrahentów.  
 - nazwa: max 35 znaków.  
 - Nip: nowe pole wymagane do płatności VAT'u split payment'em. Poprawność podanej wartości sprawdzana jest w kolumnie obok.  
 - ulica, miasto - max 35 znaków  
 - nr rach.: Numer Rachunku Bankowego, na który będziemy dokonywać przelewów. Można podać "ze spacjami" lub bez. Jego  
                 poprawność jest sprawdzana w kolumnie obok.  
 - VAT: pole wyboru. Jeśli jest to rachunek VAT należy wybrać "VAT". Jeśli nie to pozostawiamy puste. Sprawdzanie poprawności  
           nie pozwoli na wpisanie czegoś innego.  
 - Nr klienta: Jest to pole obowiązkowe przy niektórych przelewach ze względu na prośbę kontrahenta żeby w treści tytułu przelewu  
                   podać Numer, Kod, … Podane tu dane będą "się przypominać" przy wybraniu przelewu do tego kontrahenta.  
 
Jeśli skończy się miejsce to należy dodać wiersze powyżej dolnej dwulinii i przeciągnąć formuły sprawdzające - excel'owcy podołają ;)  
Wg mnie najłatwiej odróżniać konta VAT i podstawowe przedrostkiem w indeksie. Ja wpisuję przedrostek "VAT".  
 
Arkusz: Przelewy Jednorazowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W nagłówku podajemy dane firmowe - zgodnie z wzorcem.  
Po najechaniu na komórkę w kol. B pokazuje się Rejestr Kontrahentów:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wystarczy wpisać część index'u przypisanego kontrahentowi i potwierdzić Enter'em. Wypełnią się dane: Nr.Rachunku i VAT.  
Całość pliku teraz się zapisuje - na wypadek np.: zawieszenia się Excel'a nie tracimy całości wprowadzanych danych.  
 
Jeśli wybraliśmy konto podstawowe to tytuł przelewu jest dowolny - analizuje go nasz kontrahent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasz kontrahent prosił jednak o podanie pewnego opisu w treści tytułu przelewu. Program sygnalizuje to na czerwono w polu:  
Nr Klienta. (Tekst ten należy wpisywać ręcznie!! Oczywiście nić nie stoi na przeszkodzie żeby nie wskazać tekstu wymagalnego  
formułą, ale wpisanie tego ręcznie ma też pewną zaletę. Jest to ostateczny test czy faktura w ogóle jest dla nas. :-) Zdarzają się  
błędy i przeoczenia. Jeśli przepiszemy numer klienta z faktury i program nadal ostrzega o niezgodności to analiza: czy chodzi o   
literówkę czy może o zupełnie inny numer :-) może "uratować nam życie" ;)  
Drugim polem ostrzegawczym jest pole: OPIS. Kiedy świeci na czerwono oznacza to że nie dokonano żadnego wpisu w treści tytułu  
przelewu. Taki przelew jest błędny. Jakiś opis jest obowiązkowy.  
 
Jeśli jednak wybierzemy płatność VAT tytuł przelewu nie jest obojętny.  
Klikając na komórkę w obrębie tytułu przelewu ukaże się nam formularz do wypełnienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwota VAT jest podpowiadana z kol.D jeśli była tam podana. Nip kontrahenta jest importowany z Arkusza kontrahenci jeśli został tam  
podany. Należy podać numer faktury. - Te pola są obowiązkowe. Można uzupełnić treść przelewu w polu Tekst. Wpisując dowolny  
ciąg np.: zaliczka  
Podanie tych danych uzupełnia poprawnie tytuł przelewu płatności VAT na konto VAT kontrahenta.  
 
 
 
 
Po ukończeniu podawania danych klikamy przycisk  
"Twórz Plik PLI"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plik znajdziemy w katalogu z plikiem startowym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wersja Demo:
  xls2pli_3x.zip