Instrukcja obsługi programu: Fakturowanie_tk.JPK_FA.xls   strona główna:
A po co ten Excel ;-)
 
 
W tym Artykule omówię obsługę programu Fakturowanie_tk.JPK_FA.xls. Całość podzielę na następujące części:   Do pobrania
Okno Główne programu   Wersja programu na 10 włączeń
Pierwsze uruchomienie i Profil Zakładu.   Fakturowanie_tk.JPK_FA_10x.xls.zip
Wystawienie Nowej faktury  
Wystawienie Korekty  
Edytowanie i usuwanie wystawionych faktur.  
Zapis do PDF  
plik JPK_FA  
 
 
Okno Główne programu  
Głównym oknem programu jest arkusz Faktura pliku   
startowego.  
Obsługa polega na wywoływaniu odpowiednich  
poleceń poprzez przycisku obok formularza faktury:  
po lewej:  
 - Rejestr Faktur  
 - Cennik  
 - Kartoteka Kontrahentów  
 - Profil Zakładu  
 
po prawej:  
 - Drukuj  
 - Zapisz  
 - Zapisz zmiany  
 - Czyść  
 
od góry:  
 - Zapisz do PDF  
 - JPK_FA  
 
Pierwsze uruchomienie i Profil Zakładu.  
Po pierwszym włączeniu ukazuje się okno informacyjne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po potwierdzeniu ukaże się okno z miejscem na dane firmy:  
 
 
Dane te będą znajdować się na fakturze oraz  
będą przesyłane do US w pliku JPK.  
 
Numery: NIP, REGON oraz NR Konta są  
automatycznie sprawdzane pod względem  
poprawności.  
 
Podajemy też nazwę oraz kod Urzędu Skarbowego  
z listy opublikowanej choćby tu:  
http://jpk-xml.pl/index.php/kody-urzedow-skarbowych/  
 
Jeśli firma jest zwolniona z Vat należy zaznaczyć  
checkbox Zwolnienia oraz podać (lub wybrać) Art.  
przyznający to zwolnienie.  
 
Klikamy "ZAPISZ" i w arkuszu uzupełniają się  
dane dotyczące sprzedawcy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Jeśli chcielibyśmy zmienić dowolną daną tego  
                                                                              formularza wystarczy kliknąć przycisk w arkuszu:  
                                                                              "Profil Zakładu" (po lewej). Poprawić dane. I  
                                                                              ponownie kliknąć przycisk "Zapisz".  
 
 
 
 
Wystawiamy nową fakturę:  
 
 
 
 
 
 
Określamy rodzaj faktury: Do wyboru są:  
VAT - podstawowa  
KOREKTA - korygująca  
ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie  
        zapłaty lub jej części przed dokonaniem  
        czynności (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy)  
POZ - pozostałe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodzaje te są podyktowane definicją  
schematu JPK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybieramy rodzaj rejestru, określamy miesiąc i rok a następnie klikamy: Nowa.  
Co powoduje nadaniu następnego nr dla danego rejestru w danym miesiącu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Klikając na pola przeznaczone na Datę wystawienia oraz  
Datę sprzedaży, za pomocą prostego narzędzia określamy  
te daty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybieramy formę płatności.  
 
 
 
 
 
oraz określamy liczbę dni terminu płatności:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klikając w pole: Nabywca  
 
 
Otwiera się nam Rejestr Kontrahentów (jest też po lewej pod przyciskiem o tej samej nazwie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Możemy Dodawać, Edytować istniejących lub Usuwać Kontrahentów (funkcja usuwania - w opracowaniu. Nie będzie można usunąć  
Kontrahenta dla którego w bazie będzie znajdować się jakakolwiek wystawiona faktura)  
 
Brakuje jeszcze pozycji faktury:  
Klikając w zakresie: Nazwy towaru/usługi uruchamia się Cennik:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mona tu definiować często wystawiane  
pozycje sprzedaży określając ich  
parametry: Treść, jm, cenę netto,   
stawkę VAT oraz Podstawę prawną.  
 
 
 
 
 
 
 
Wybrany element Klikamy 2x, a  
zdefiniowane elementy są wpisywane  
do arkusza:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wystarczy określić ilość:   
 
i faktura jest już gotowa do Wydruku i zapisu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela podsumowująca oraz kwota do   
zapłaty oraz słownie uzupełniają się  
automatycznie.  
 
 
 
Przyciski: + i - (minus) służą do dokładania dodatkowych pozycji jeśli przyjdzie taka potrzeba.  
 
Wystawienie Korekty
 
Po wybraniu rejestru: KOREKTA (kreśleniu miesiąca oraz roku) i Kliknięciu przycisku Nowa:  
 
 
 
 
Program poda następny numer Korekty w tym miesiącu oraz  
zapyta o możliwość skazania faktury Korygowanej.  
Można wszystkie dane wpisać ręcznie, ale można też  
skazać fakturę którą chcemy korygować:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okazuje się okno Rejestru Faktur:
 
 
 
 
 
W podstawowym oknie rejestru ukazują się  
podstawowe dane o wystawionych fakturach:  
Numer, Datę wystawienia, Nabywcę.  
 
Po zaznaczeniu wybranej faktury uzyskujemy  
dodatkowe informacje w oknie:  
"Szczegóły Wybranej Faktury" (po prawej na   
dole)  
 
Jeśli faktur jest dużo możemy skorzystać z   
filtrów (po lewej na górze).  
 
 
Podwójne kliknięcie na wybraną fakturę lub  
Klikniecie przycisku "Przywróć do Arkusza"  
powoduje wypełnienie faktury korekty  
danymi z wybranej faktury:  
 
 
 
 
 
 
 
Program zapyta również o przyczynę korekty:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w efekcie zaznaczone elementy wypełniane  
są same. Należy podać jedynie dane  
poprawnej pozycji :-)  
 
Drukowanie i Zapis i praca zakończona. :-)  
 
 
 
 
Edytowanie i usuwanie wystawionych faktur.  
 
Jeśli pomyliliśmy się na dowolnej fakturze, a jeszcze nie zdążyliśmy jej wysłać, nie została zaksięgowana przez naszego  
kontrahenta możemy ją łatwo poprawić.  
 
W tym celu klikamy na przycisk "Rejestr Faktur"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybieramy fakturę którą chcemy edytować i klikamy 2x lub przycisk "Przywróć do Arkusza"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane z wybranej faktury są przywracane do Arkusza Faktura.  
Naszym zadaniem jest poprawienie błędu oraz kliknięcie  
przycisku "Zapisz zmiany"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli klikniemy przycisk "Zapisz" program zwróci błąd:  
 
Kliknięcie "Zapisz" oznacza próbę dokonania zapisu  
następnej faktury w bazie. Próba taka musi skończyć się  
niepowodzeniem bo w bazie istnieje już faktura o   
takim numerze. Kluczem głównym tablicy Faktur w bazie  
jest właśnie jej numer.  
 
 
 
Usuwanie faktur odbywa się również w "Rejestrze Faktur" pod przyciskiem "Usuń".   
Należy w tym celu zaznaczyć fakturę którą chcemy usunąć i kliknąć przycisk. Program poprosi o ponowne potwierdzenie: