Przykłady wykorzystania funkcji InsertPictureFromHTTP:
kody kreskowe, QR.
  strona główna:
A po co ten Excel ;-)
 
 
 
W sumie nic nowego :-)  
Funkcja już była.. (link po prawej)   Funkcja:
Wykorzystana do tego samego co poprzednio.   InsertPictureFromHTTP
Nowością na dziś jest jedynie wskazanie  
możliwości wykorzystania zewnętrznego  
mechanizmu (np.: php na stronie internetowej)  
do uzyskania określonego obrazu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Np.: Chcemy zakodować tekst do kodu  
kreskowego.  
Można przebrnąć przez algorytm kodera danego kodu i 
 
stworzyć program zwracający odpowiedni ciąg, który  
zapiszemy nabytą na ten cel czcionką.. I jest :-)  
 
ale :-) mając dostęp do internetu można wykorzystać istniejący  
tam Generator on-line.  
Do przykładu wykorzystałem Generator Kodu Kreskowego Code128  
ze stronki: http://zylla.wipos.p.lodz.pl/   http://zylla.wipos.p.lodz.pl/ut/barcode/code128.php
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z kodu strony można odczytać jak wygląda zapytanie zwracające kod:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i na tej podstawie tworzymy formułę:  
=InsertPictureFromHTTP("http://zylla.wipos.p.lodz.pl/ut/barcode/paski128.php?Total=&KOD=128&NUMER=" & C4 &"&SIZE="& C3 &"&RAMKA=on")  
 
w kom.C4 - tekst do zakodowania, w kom.C3 grubość linii.  
 
I tyle :-) Kodujemy wskazany tekst na kod kreskowy.  
 
QR analogicznie :-)  
formuła:  
=InsertPictureFromHTTP("http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=" &F3& "&chl=" & F4 & "&chld=H|0")  
kom.F3 to wielkośc obrazu np.: 300x300; kom.F4 to tekst do zakodowania.   Google Chart Tools: Infographics
W tym przykładzie możemy jednak skorzystać z pełnej dokumentacji.. (link z prawej)  
 
Enjoi :-)  
  przykład do pobrania:
  inspic.zip